Portal miasta Ciechanów - eciechanow.pl

Reklama

Taxi Ciechanów - 797 797 673

  • Kino Ciechanów
  • Kino Ciechanów
  • Kino Ciechanów

Kalendarz imprez

Marzec 2021 Kwiecień 2021 Maj 2021
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Wycieczki po Ciechanowie i okolicach

Klub Biegacza Promyk Ciechanów

Niezbędnik Turysty

Ciekawostki historyczne

Księgi miejskie i wszystkie ważniejsze dokumenty dotyczące Ciechanowa spłonęły w pożarze w 1476 r.

Spawarki, wiertarki, młotki oraz inne narzędzia do swojej Firmy znajdziesz w Centrali Narzędziowej VISNAR. Duże rabaty

Lista zadań inwestycyjnych i remontowych na 2017 rok

Lista zadań inwestycyjnych i remontowych na 2017 rokUrząd Miasta opracował listę inwestycji i remontów, które przewidziane zostały do realizacji w poszczególnych osiedlach. Są to działania zaplanowane na 2017 rok oraz duże kilkuetapowe przedsięwzięcia. Wśród ponad stu punktów listy, około 30 stanowi postulaty zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców na spotkaniach osiedlowych z prezydentem Krzysztofem Kosińskim.
Lista z podziałem na osiedla powstała po przeanalizowaniu zgłoszeń płynących od ciechanowian podczas spotkań osiedlowych. Cykl spotkań z mieszkańcami 12 osiedli trwał od 20 lutego do 7 marca. Głównie poruszane były sprawy dotyczące infrastruktury, m.in. dróg, chodników, oświetlenia, parkingów, zieleni. Ratusz sprawdził możliwości realizacji i oszacował koszty. Na liście ujęte zostały także inwestycje zaplanowane już wcześniej w budżecie miasta, w tym zadania wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na najbardziej kosztowne inwestycje, jak rewitalizacja wieży ciśnień, rewaloryzacja kamienicy Piankiego, czy modernizacja bieżni oraz budynku COEK STUDIO miasto pozyskało dofinansowanie z zewnątrz. Wnioski zostały złożone także na dofinansowanie centrum przesiadkowego park & ride przy dworcu PKP, modernizację ulicy Sienkiewicza oraz budowę hali targowej. Władze miasta podkreślają, że systematycznie starają się realizować potrzeby mieszkańców miasta.
„Gdy otrzymujemy zgłoszenia bezpośrednio od mieszkańców, wiemy co dla nich jest najpilniejsze, wówczas lepiej możemy planować działania i określać priorytety. Lista ta jest konsekwencją spotkań oraz szerszej strategii, obejmującej inwestycje przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Otrzymywane sygnały staramy się zmieniać w konkretne przedsięwzięcia. Wszystkiego nie da się zrobić jednocześnie, środki są ograniczone. Jednak krok po kroku robimy wszystko, by ulepszać Ciechanów” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.   

Renata Jeziółkowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

INWESTYCJE I REMONTY W 2017 ROKU
LISTA Z PODZIAŁEM NA OSIEDLA

Osiedle nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”
1.Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
2.Przesunięcie stacji trafo przy nowej drodze łączącej pętlę miejską z ul. Powstańców Wielkopolskich
3.Budowa sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. Kąckiej)
4.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie Ciechanowa - ul. Gruduska.
5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej (odcinek od ul. Bukietowej do granic miasta)
6.Budowa sieci wodociągowej w ul. Plenerowej w miejscu, gdzie do tej pory brakuje uzbrojenia
7.Budowa sieci wodociągowej w ul. Rowerowej w miejscu, gdzie do tej pory brakuje uzbrojenia
8.Remont nawierzchni asfaltowej ul. 17 Stycznia (dolny odcinek – od placu Jana Pawła II do drogi krajowej nr 60)

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”

1.Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5
2.Budowa oświetlenia w ul. Św. Anny
3.Budowa oświetlenia w ul. Św. Franciszka (od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny)
4.Budowa oświetlenia w ul. Harcerskiej
5.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Pogodnej.
6.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Błękitnej (od ul. Pułtuskiej do ul. Lazurowej).
7.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odc. ul. Św. Jadwigi
(od ul. Św. Franciszka do ul. Św. Antoniego) oraz odc. ul. Św. Mateusza
(od ul. Św. Jadwigi do posesji nr 21)
8.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odc. ul. Św. Anny
(od ul. Rzeczkowskiej do nawierzchni utwardzonej)
9.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej

Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”

1.Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ul. Sikorskiego na wysokości budynków nr 2, 4, 6 – II etap na wysokości budynku nr 4
2.Remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Armii Krajowej 10 - droga wewnętrzna łącząca ul. Armii Krajowej i ul. Smorawińskiego
3.Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na drodze wewnętrznej łączącej
ul. Smorawińskiego z ul. Armii Krajowej
4.Remont nawierzchni asfaltowej jezdni i zatoki parkingowej ulicy łączącej
ul. Smorawińskiego z ul. Armii Krajowej
5.Remont nawierzchni zatoki parkingowej przy ul. Smorawińskiego (w rejonie garaże - kiosk „RUCH”) - wymiana na nawierzchnię z kostki brukowej
6.Remont parkingu i chodnika przed budynkiem ul. Pułtuska 20A oraz drogi wyjazdowej do ul. Smorawińskiego - równoległa do Pułtuskiej (współfinansowanie SML-W Zamek)

Osiedle nr 4 „Śródmieście”

1.Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 18 oraz nadanie jej nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej
2.Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na miejskim stadionie przy
ul. 3 Maja
3.Zagospodarowanie pasażu M. Konopnickiej wraz z przyległym terenem
i przeniesieniem stacji trafo
4.Budowa parkingu przy Klasztorku
5.Realizacja projektu „Park przyjazny dzieciom – park Jarosława Dąbrowskiego”
6.Modernizacja terenu za Rossmannem
7.Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku nr 5
8.Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej dzwonnicy na wzgórzu farnym (współfinansowanie)
9.Przyłączenie do sieci CO budynków przy ul. Augustiańskiej 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 26, budowa pomieszczeń węzła CO oraz pionów
i poziomów
10.Wykonanie elewacji i izolacji poziomej w budynku przy ul. Grodzkiej 3A wraz
z budową drogi dojazdowej do tego budynku
11.Przyłączenie do sieci CO budynku przy ul. Małgorzackiej 14 wraz z budową pomieszczeń węzła CO oraz pionów i poziomów
12.Remont ciągu pieszo-jezdnego (przełożenie nawierzchni z kostki) od placu Kościuszki do ul. Orylskiej 22 (przejście wykorzystywane przez młodzież
ZS nr 2)
13.Utwardzenie miejsc postojowych w szczycie budynku ul. Mikołajczyka 7

Osiedle nr 5 „Płońska”

1.Rozbudowa parkingu przy ul. Armii Krajowej (w pobliżu bloku przy  skrzyżowaniu z ul. Raniecką)
2.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej
3.Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art.” przy ul. Witosa
4.Remont chodnika przy ul. Reutta wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Szwanke nr 10 – strona prawa od ul. Szwanke
5.Ustawienie wiaty przystankowej w miejsce "grzybka" przy przedszkolu
na ul. Szwanke
6.Remont chodnika przy ul. Księcia Konrada II (od ul. Płońskiej do ul. Mościckiego).
7.Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Księcia Konrada II na odcinku od ul. Płońskiej do ul. Mościckiego
8.Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul Reutta


Osiedle nr 6 „Słoneczne”

1.Budowa ul. Sońskiej (inwestycja wspólna z powiatem)
2.Budowa ulic na osiedlu Słoneczne -  Bielin – I etap ul. Bielińska
3.Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji
4.Opracowanie koncepcji budowy kładki nad torami na Krubinku
5.Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej
6.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dobrej
7.Montaż barierek przy rowie wzdłuż pętli miejskiej na Bielinie - dokończenie zadania z 2016 r
8.Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi wewnętrznej od ronda Honorowych Dawców Krwi w kierunku południowym  - odc. ok. 100 mb
9.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej

Osiedle nr 7 „Przemysłowe”

1.Rewitalizacja wieży ciśnień oraz nadanie jej nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych
2.Budowa ulicy Niechodzkiej i Mazowieckiej (uwarunkowane pozyskaniem środków z UE)
3.Budowa chodnika w ul. Tysiąclecia
4.Przebudowa ul. Spokojnej
5.Budowa oświetlenia w ul. Wierzbowej
6.„Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej
7.Budowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia Niechodzka
8.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ułańskiej w miejscu, gdzie do tej pory brakowało uzbrojenia
9.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej. Dokończenie budowy rozpoczętej w 2016 r.
10. Naprawa nawierzchni ul. Dywizjonu 305 od ul. Baranowskiego do ul. Dziedzica - utwardzenie tłuczniem kamiennym
11.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Pęchcińskiej
(od ul. Płockiej do ul. Baranowskiego)
12.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami drogi wewnętrznej
od Al. Niepodległości
13. Montaż lustra drogowego na ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Ułańską.

Osiedle nr 8 „Kwiatowe”

1.Przebudowa gazociągu w ul. Wiśniowej i Wesołej
2.Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej
3.Opracowanie dokumentacji ul. Kwiatowej
4.Montaż lampy solarnej przy przystanku na ul. Leśnej
5.Montaż lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy Astrowej w ulicę Leśną
6.Ustawienie wiaty przystankowej na dz. 49 przy ulicy Starowiejskiej

Osiedle nr 9 „Bloki”

1.Budowa centrum park & ride w rejonie dworca kolejowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów (budowa ścieżki od dworca PKP do dworca PKS)
2.Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim w sąsiedztwie dworca PKP
3.Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza – rozbiórka istniejącego budynku przepompowni i budowa nowej, podziemnej przepompowni na terenie targowiska
4.Modernizacja i wyposażenie budynku COEK STUDIO
5.Realizacja projektu „Zaciszny kącik na Blokach przy ul. Świętochowskiego”
6.Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3
7.Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Spółdzielczej do dworca PKP
8.Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej
9.Przyłączenie do sieci CO budynku przy ul. Hallera 13/15, budowa pomieszczenia węzła CO oraz pionów i poziomów
10.Remont dachu budynku przy ul. 17 Stycznia 50
11.Remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 7
12.Przyłączenie do sieci CO budynku przy ul. Sienkiewicza 7 oraz budowa pomieszczeń węzła CO oraz pionów i poziomów
13.Przyłączenie do sieci CO budynku przy ul. Sienkiewicza 34/36 oraz budowa pomieszczeń węzła CO oraz pionów i poziomów
14.Wykonanie drogi dojazdowej i remont chodnika przy budynku przy ul. Sienkiewicza 56
15.Remont nawierzchni ulicy Świętochowskiego na odcinku od ul. 17 Stycznia
do ul. Okrzei
16.Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami drogi wewnętrznej wzdłuż bloku nr 11 przy ul. Okrzei
17. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Narutowicza i ul. Gostkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia
18.Modernizacja ul. 17 Stycznia od ul. Sienkiewicza do ul. Tatarskiej (wykonanie przez zarządcę drogi)

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”

1.Modernizacja basenu odkrytego przy ul Kraszewskiego
2.Realizacja projektu „Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół) osiedle Kargoszyn”
3.Budowa „Miejskiego parku rekreacyjnego na Podzamczu (placu zabaw i terenu rekreacyjnego)
4.Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)
5.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego (dokończenie prac z ubiegłego roku)
6.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Waryńskiego (dokończenie prac z ubiegłego roku)
7.Remont chodnika na ul. Wyspiańskiego (po prawej stronie) od ul. Kraszewskiego do ul. Reymonta
8.Remont chodnika na ulicy Tomaszewskiego.
9.Remont nawierzchni ul. Bema (odc. od ul. Żeromskiego do ul. Fredry).
10.Budowa rowów odwadniających w ciągu pętli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej i Wierzbowej

Osiedle nr 11 „Podzamcze”

1.Budowa „Elementów małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej”
2.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bony. Dokończenie prac z ubiegłego roku
3.Potrójne utrwalenie ul. Komunalnej na odcinku od istniejącej nawierzchni asfaltowej do końca posesji nr 19
4.Remont nawierzchni  jezdni i chodników na ul. Zbyszka i Danusi
5.Ustawienie wiaty przystankowej w miejsce "grzybka" na ul. Komunalnej.
6.Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Gostkowską przy bramie głównej cmentarza komunalnego
7.Ustawienie barierek ochronnych na skrzyżowaniu ul. Kmicica z ul. Parkową (przy rowie RŁ 14)

Osiedle nr 12 „Zachód”

1.Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Miejskiego Zespołu Szkół
nr 2
2.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami odcinka ul. Hubala
(odc. od ul. Przyleśnej do posesji nr 10)
3.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Przyleśnej
4.Potrójne utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami ul. Patriotów
5.Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Widnej (odc. od ul. Starowiejskiej
do ul. Czarnieckiego)
6.Remont nawierzchni asfaltowej ul. Czarnieckiego (odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Granicznej)

 

Kultura i Rozrywka

Trzeci koncert sylwe…

Trzeci koncert sylwestrowy w PCKiSz

Trzeci już koncert sylwestrowy z muzyką klasyczną,...

Koncert Noworoczny: …

Koncert Noworoczny: „Najpiękniejsze melodie świata”

Koncert Noworoczny odbędzie się w niedzielę 8 styc...

25 Finał Wielkiej Or…

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2017 roku po raz kolejny zagra Wielka ...

Jesień Poezji chłodn…

Jesień Poezji chłodna, ale gorąca od serc

Zakończyła się kolejna, już XXI Ciechanowska Jesie...

W sobotę trzeci sean…

W sobotę trzeci seans Kina Letniego na błoniach zamkowych

W najbliższą sobotę, 6 sierpnia,  odbędzie się trz...

13 sierpnia Lato z R…

13 sierpnia Lato z Radiem w Ciechanowie

W sobotę, 13 sierpnia, na ciechanowskich błoniach ...

Sport

Międzywojewódzkich M…

Międzywojewódzkich Mistrzostw Taekwon-do ITF w Ciechanowie

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Taekwon-do ITF...

Oświadczenie Prezesa…

Oświadczenie Prezesa Zarządu MKS Ciechanów

Miejski Klub Sportowy Ciechanów zajął stanowisko w...

MPKS Orka Ciechanów …

MPKS Orka Ciechanów z medalami Letnich Mistrzostw Polski w Pływaniu

W dniach 15 – 17 lipca nasi juniorzy walczyli na L...

Podsumowanie pierwsz…

Podsumowanie pierwszej połowy sezonu T4B Bike Team

Wyniki sportowe buduje się poprzez dobrze odbyty o...

XXIX Mistrzostwa Pol…

XXIX Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-Do ITF - Biała Podlaska 10-12.06.2016

Dwa złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale przywieźli...

Łucja Oleszczuk Mist…

Łucja Oleszczuk Mistrzynią Polski Juniorów w Taekwondo

W dniach 27-28 maja 2016 odbyły się w Swarzędzu Mi...

Najbliższe imprezy

There are no upcoming events currently scheduled.

Przyjaciele portalu

Sponsor konkursu

Gadżety i prezenty, które rozdajemy w konkursach dostarcza Hurtowania Gadżetów  Hurt.Handlosfera.pl. Prowadzisz sklep z prezentami? Sprawdź ich ofertę.

Home Aktualności Wydarzenia Lista zadań inwestycyjnych i remontowych na 2017 rok

Kontakt

Właściciel MaxLive.pl
info@maxlive.pl, www.maxlive.pl
tel. 665 029 762
Kontakt z Redakcją:
redakcja@eciechanow.pl
Dział reklamy:
reklama@eciechanow.pl