Portal miasta Ciechanów - eciechanow.pl

Reklama

Taxi Ciechanów - 797 797 673

  • Kino Ciechanów
  • Kino Ciechanów
  • Kino Ciechanów

Kalendarz imprez

Marzec 2021 Kwiecień 2021 Maj 2021
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Wycieczki po Ciechanowie i okolicach

Klub Biegacza Promyk Ciechanów

Niezbędnik Turysty

Ciekawostki historyczne

Wizerunek św. Piotra został obrany za herb Ciechanowa, ponieważ miasto otrzymało przywilej lokacyjny od księcia Janusza I w święto św. Piotra, w 1400 roku.

Potrzebujesz skręcić krzesło, przybić deskę, zrobić huśtawkę, wyremontować płot? Po gwoździe, śrubki, nakrętki, haki oraz inne metalowe złączki zaprasza VISNAR Centrala Narzędziowa. Blisko centrum. Szeroki wybór asortymentu.

Budżet Ciechanowa na 2017 rok uchwalony. Wielomilionowe, duże inwestycje ze środków UE

Budżet Ciechanowa na 2017 rok uchwalony. Wielomilionowe, duże inwestycje ze środków UERozpocznie się budowa centrum park & ride przy dworcu PKP, powstanie hala targowa, ruszy rewitalizacja wieży ciśnień i zabytkowej kamienicy na ul. Warszawskiej, miasto zainwestuje w budowę ul. Sońskiej oraz liczne modernizacje i remonty. Budżet na 2017 rok, uwzględniający między innymi te zadania, został uchwalony podczas sesji Rady Miasta 24 listopada. „To budżet wielomilionowych, dużych inwestycji” – argumentował prezydent Krzysztof Kosiński.

Uchwalenie budżetu Ciechanowa na 2017 rok już w listopadzie oznacza, iż jest to jeden z pierwszych uchwalonych budżetów wśród polskich miast i gmin. Wcześniejsze uchwalenie pozwala na lepsze przygotowanie realizacji zakładanych działań, w tym postępowań przetargowych.
Budżet Ciechanowa na 2017 rok opiera się na kilkunastu głównych założeniach. W pierwszej kolejności przyjęte do realizacji zostały inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych. Zapewniony został wkład własny do realizacji inwestycji ze środków unijnych. Budżet zakłada realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach wzmocnionego i sformalizowanego budżetu obywatelskiego. Z kolei stawki wszystkich opłat i podatków lokalnych pozostawione są na obecnym poziomie.
„W przyszłym roku chcę podjąć się inwestycji, do których miasto przygotowywane było od blisko dwóch lat. Ten czas przygotowań do wielkich projektów najlepiej pokazuje, że jako władze miasta mamy spójną wizję inwestycji. Nie ma tu przypadku. Jest konkretna wieloletnia wizja miasta. Jest pomysł na Ciechanów” – powiedział podczas wystąpienia na sesji prezydent Krzysztof Kosiński.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 193 661 404 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 149 370 840 zł i stanowią 77,1 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą  44 290 563 zł, przy udziale w wydatkach ogółem 22,9%. Z wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 41 207 040 zł.
Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych jest budowa w rejonie dworca PKP, centrum park & ride wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza i rozbudową dróg dla rowerów. Zaplanowano na 2017 rok na ten cel 12 000 000 zł.  Zadanie to obejmuje przebudowę ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką. Zostanie wykonane przełożenie nawierzchni z kostki, wymiana chodników, powstanie ścieżka rowerowa, wymienione będą wiaty przystankowe oraz pojawi się mała architektura. Zadanie obejmuje także przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride. Powstanie ponad 200 miejsc parkingowych, stanowiska dla rowerów, zatoki autobusowe, miejsca na postój taxi, zaplanowana jest również modernizacja skweru wraz z przebudową fontanny, wykonane zostaną nowe chodniki i drogi wewnętrzne. Miasto do 1 grudnia br. wystąpi o pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie może wówczas wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja inwestycji planowana jest do 30 czerwca 2018 roku.
8 950 000 zł zarezerwowano na budowę hali targowej wraz z targowiskiem miejskim.
Zadanie obejmuje również budowę targowiska miejskiego okresowego. Targowisko miejskie będzie zlokalizowane w pobliżu budynku hali targowej. Zostanie zagospodarowany teren. Miasto wystąpi o pozyskanie dofinansowania budowy targowiska miejskiego okresowego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania planowana jest na przełomie 2017 i 2018 r.
Ważnym projektem, który jest rewitalizacja zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych. Celem jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego. Zaplanowano na te inwestycje a 2017 rok 7 955 000 zł. W związku z planowaną rewitalizacją wieży ciśnień, w 2015 r. został opracowany program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania zbiornika wodnego położonego w rejonie ulicy Płockiej w Ciechanowie. Wykonane zostaną prace konserwatorsko – renowacyjne konstrukcji wieży, oświetlenie konstrukcji wsporczej torusa, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół wieży (wykonanie chodników, oświetlenia i miejsc parkingowych oraz lustra wodnego wokół podstawy konstrukcji wieży, budowę pawilonu, który pełnił będzie funkcję Eksploratorium Matematyki i Techniki).
Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 18 będzie polegała na przebudowie (modernizacji) wraz ze  zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przy współudziale inwestora. Po modernizacji obiekt będzie spełniał funkcje klubokawiarni i galerii artystycznej, klubu seniora (w przyszłości e-pracownia dla seniorów), klubu młodego odkrywcy, będzie lokum Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.
Miasto poczyniło starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych na rewitalizację wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W czerwcu 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Możliwość otrzymania dofinansowania wynosi maksymalnie do 51,79% wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z planem, zadanie powinno być zrealizowane do 30 czerwca 2018 r.
Kolejne zadanie to przebudowa kompleksu lekkoatletycznego  na   stadionie miejskim, na którą zaplanowano 2 782 000,00 zł. Wybudowana zostanie bieżnia z nawierzchnią poliuretanową, odwodnienie bieżni, powstanie system nawadniania boiska piłkarskiego, pojawi się nowy sprzęt i wyposażenie. Miastu przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 1 500 000 zł w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Wśród zadań inwestycyjnych jednorocznych ponad 3 mln zł zaplanowano m.in. na dokumentacje i budowy chodników, dróg i kanalizacji deszczowych. Wybudowany zostanie chodnik przy ulicy Tysiąclecia, wykonany będzie system elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM, powstaną rowy odwadniające przy pętli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej i Wierzbowej. Wybudowany będzie parking przy Klasztorku, opracowana zostanie dokumentacja projektowa i wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej. W planach jest opracowanie dokumentacji wraz z budową zjazdów z pętli, rozbudowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej, modernizacja ulicy Spokojnej, uwzględnione zostały odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów na poszerzenie dróg gminnych ulic Okopowej i Łukasiewicza ze „specustawy”. Zadanie zabezpiecza wypłatę odszkodowań w związku z budową nowej drogi gminnej od Ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy miasta z drogą nr DK60.
340 000 zł zarezerwowano na chodniki, drogi i kanalizację deszczową, które powstaną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Rozbudowany zostanie  parking osiedlowy dla wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysokości budynków nr 2,4,6 – II etap na wysokości budynku nr 4. Wybudowanych będzie 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5. Pojawi się chodnik przy ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego), wybodowany będzie chodnik na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa. Przez ZWiK realizowany będzie projekt „Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej w Ciechanowie” Przedsięwzięcie zakłada opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej w ul. Opinogórskiej na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Kąckiej. Na place zabaw i zagospodarowanie terenu, które miały być realizowane w tym roku, w ramach zadań wybranych do Budżetu Obywatelskiego 2016, ale dla których w związku z unieważnieniem procedur przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy do końca miesiąca października, w związku z czym zadania te przesunięte zostały na następny rok, zaplanowano 500 000 zł. Na przełomie listopada i grudnia, zachowując terminy obowiązujące Prawem zamówień publicznych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, oraz zapewniając realny czas na wykonanie inwestycji, nie ma możliwości zrealizowania zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2016.  Dotyczy to trzech zadań:
„Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)”, „Park przyjazny dzieciom- park Jarosława Dąbrowskiego”, „Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół) osiedle Kargoszyn”
Również 500 000 zł na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów m.in. w małą architekturę. Są to projekty: „Zaciszny kącik na Blokach przy ul. Świętochowskiego”, „Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej”, „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej, „Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni”, „Modernizacja terenu „za Rossmanem”. 81 300 zł zarezerwowano na modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie. Na budowę boiska do siatkówki plażowej wraz z 1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych przeznaczono 60 000 zł. Również jest to zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W ten sam sposób mieszkańcy zdecydowali o tym , że realizowany będzie projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji”. Środki przeznaczone na ten cel to 350 000 zł. Projekt wymaga opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dotyczy modernizacji pomostu oraz terenu całego kąpieliska. Zakłada renowację plaży, budowę boiska do piłki plażowej i kortu tenisowego o twardej nawierzchni oraz nasadzenie drzew ozdobnych. Uwzględnia między innymi wyposażenie terenu w pawilon dla ratowników, przebieralnie, stoliki z daszkami, stojaki na rowery, kosze i toalety.
90 000 zł przeznaczone będzie na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ciechanowie. Za 60 000 zł wybudowany zostanie plac zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku nr 5.
400 000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowych dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej. Gmina Miejska będzie występowała na przestrzeni lat 2017-2023 o dofinansowanie zewnętrzne. Sukcesywnie w każdym roku budżetowym będą opracowywane dokumentacje projektowe poszczególnych obiektów i obszarów. Warunkiem aplikowania o środki zewnętrzne, w tym unijne jest konieczność posiadania pełnej dokumentacji projektowej odpowiadającej wymaganiom poszczególnych programów, audytów energetycznych (w przypadku zadań termomodernizacyjnych), programów funkcjonalno-użytkowe oraz studia wykonalności. Kwota na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej wynosi 100 000 zł.

Na zakup 29 wiat przystankowych i 29  koszy na śmieci przeznaczono 300 000 zł, na wykup nieruchomości 700 000 zł. Zabezpieczono również środki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta i jednostek budżetowych (m.in. oprogramowanie, sprzęt elektroniczny, odzież ochronna, modernizacja sieci łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej, zakupy związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego).

Wśród zadań inwestycyjnych znalazła się budowa ulicy Sońskiej, na którą przeznaczono 2 306 473 zł. Inwestycja realizowana będzie wspólnie ze starostwem powiatowym. Zostanie wykonany odcinek ulicy Sońskiej - od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz miejsca parkingowe. Powiat ciechanowski wspólnie z Gminą Miejską Ciechanów złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Według wstępnej listy uzyskano dofinansowanie na poziomie 3 mln. zł. (2 pozycja na liście).
Zabezpieczono 50 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Kwiatowej.  To zadanie również będzie realizowane wspólnie z powiatem.
Ze względu na koncepcję zagospodarowania działki przy ul. Szwanke i planowaną budowę 3 budynków (100 mieszkań) oraz opracowanie dokumentów na budowę pierwszego z nich, podwyższony został kapitał zakładowy TBS. Zgodnie z planem to 165 189 zł.
Dotacja celowa na pomoc finansową (zakup sprzętu medycznego i wyposażenia) dla Specjalistycznego szpitala Wojewódzkiego  w Ciechanowie wynosi 100 000 zł
W budżecie przewidziano również dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku, jakim jest brama- dzwonnica   położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie. Dofinansowanie wynosi 50 tys. zł.
400 000 zł wynosi dotacja celowa na modernizację basenu odkrytego MOSiR.

Prognozowane dochody miasta oszacowano na kwotę 171 068 540 zł, z czego 161 910 000 to dochody bieżące, a 9 158 540 zł to dochody majątkowe.
Źródłami prognozowanych dochodów bieżących są głównie dotacje, subwencje, wpływy z podatków, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe, dotacje na podstawie porozumień, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za gospodarowanie odpadami, dochody z czynszów przekazywane przez TBS. Na dochody majątkowe składają się wpływy ze sprzedaży mienia, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dotacja na budowę bieżni na Stadionie Miejskim MOSIR, na budowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3, fundusze z UE na rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień.
Ponadto planuje się na 2017 rok pozyskać z funduszy unijnych środki na przebudowę drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza oraz na budowę hali targowej wraz z targowiskiem miejskim. Nie znajdują się one w budżecie, termin wprowadzenia do budżetu tych dochodów uzależniony jest od terminu zakończenia oceny wniosków aplikacyjnych. Po otrzymaniu informacji z MJWPU o przyznaniu dofinansowaniu dokona się zmniejszenia planowanej na 2017 rok emisji obligacji dzięki czemu zadłużenie miasta nie wzrośnie.
W związku z przedłużającą się procedurą w MJWPU rozpatrywania wniosków o pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych na inwestycje miejskie oraz w świetle obowiązującego prawa należy zabezpieczyć 100% wartości planowanych inwestycji  w budżecie ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania np. obligacji. Umożliwi to rozpoczęcie czasochłonnych procedur przetargowych natomiast przyznane miastu dofinansowanie o tą wartość zniweluje planowane do emisji obligacje. Konstrukcja budżetu oparta o takie założenia umożliwi terminową realizację ważnych dla miasta inwestycji.
„Wszystkie zamierzenia składają się na logiczną i przemyślaną całość. Krok po kroku inwestujemy w poprawę warunków życia w Ciechanowie. Na co dzień słyszę od mieszkańców: „widać, że wiele się dzieje, nowe inwestycje, drogi, chodniki, obiekty, inicjatywy”. Faktycznie: wiele się działo i jeszcze dzieje w 2016 roku, kiedy to na inwestycje w mieście przeznaczamy ponad 24 mln złotych. A w 2017 roku na inwestycje zamierzamy przeznaczyć – uwaga – dwa razy więcej pieniędzy – 44 mln złotych na inwestycje w Ciechanowie w 2017 roku. To może być historyczna i rekordowa kwota. To będzie widoczne i namacalne” – powiedział prezydent Kosiński.
Szczegółowy plan inwestycji i remontów zostanie opracowany po 12 spotkaniach osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta, które będą miały miejsce na przełomie lutego i marca.

Renata Jeziółkowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

 

Kultura i Rozrywka

Trzeci koncert sylwe…

Trzeci koncert sylwestrowy w PCKiSz

Trzeci już koncert sylwestrowy z muzyką klasyczną,...

Koncert Noworoczny: …

Koncert Noworoczny: „Najpiękniejsze melodie świata”

Koncert Noworoczny odbędzie się w niedzielę 8 styc...

25 Finał Wielkiej Or…

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2017 roku po raz kolejny zagra Wielka ...

Jesień Poezji chłodn…

Jesień Poezji chłodna, ale gorąca od serc

Zakończyła się kolejna, już XXI Ciechanowska Jesie...

W sobotę trzeci sean…

W sobotę trzeci seans Kina Letniego na błoniach zamkowych

W najbliższą sobotę, 6 sierpnia,  odbędzie się trz...

13 sierpnia Lato z R…

13 sierpnia Lato z Radiem w Ciechanowie

W sobotę, 13 sierpnia, na ciechanowskich błoniach ...

Sport

Międzywojewódzkich M…

Międzywojewódzkich Mistrzostw Taekwon-do ITF w Ciechanowie

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Taekwon-do ITF...

Oświadczenie Prezesa…

Oświadczenie Prezesa Zarządu MKS Ciechanów

Miejski Klub Sportowy Ciechanów zajął stanowisko w...

MPKS Orka Ciechanów …

MPKS Orka Ciechanów z medalami Letnich Mistrzostw Polski w Pływaniu

W dniach 15 – 17 lipca nasi juniorzy walczyli na L...

Podsumowanie pierwsz…

Podsumowanie pierwszej połowy sezonu T4B Bike Team

Wyniki sportowe buduje się poprzez dobrze odbyty o...

XXIX Mistrzostwa Pol…

XXIX Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-Do ITF - Biała Podlaska 10-12.06.2016

Dwa złote, 4 srebrne i 4 brązowe medale przywieźli...

Łucja Oleszczuk Mist…

Łucja Oleszczuk Mistrzynią Polski Juniorów w Taekwondo

W dniach 27-28 maja 2016 odbyły się w Swarzędzu Mi...

Najbliższe imprezy

There are no upcoming events currently scheduled.

Przyjaciele portalu

Sponsor konkursu

Gadżety i prezenty, które rozdajemy w konkursach dostarcza Hurtowania Gadżetów  Hurt.Handlosfera.pl. Prowadzisz sklep z prezentami? Sprawdź ich ofertę.

Home Aktualności Wydarzenia Budżet Ciechanowa na 2017 rok uchwalony. Wielomilionowe, duże inwestycje ze środków UE

Kontakt

Właściciel MaxLive.pl
info@maxlive.pl, www.maxlive.pl
tel. 665 029 762
Kontakt z Redakcją:
redakcja@eciechanow.pl
Dział reklamy:
reklama@eciechanow.pl